کمک یار مادر و کودک

سلامتی و شادابی فرزندان برای والدین بسیار مهم است. حتما بارها مادران برای شستن دستان کودک خود که امروز به سن 5 سالگی رسیده و نسبت به گذشته سنگین تر شده به زحمت افتاده اند.

ما برای شما راه حل داریم

با این وسیله به راحتی فرزند شما میتواند خودش دستان خود را بشوید.

با نصب آسان به کابینت آشپزخانه ، بدون اینکه فضایی از آشپزخانه شما را بگیرد و به آسانی قابل استفاده می باشد.